Tag

pomoc prawna

Browsing

Na barkach każdego rodzica spoczywa obowiązek zapewnienia swojemu dziecku bezpieczeństwa, godnych warunków do życia i opieki. W dniu narodzenia potomka każdy rodzic otrzymuje władze rodzicielską nad małoletnim. Niestety, nierzadko zdarza się, że rodzic nie wywiązuje się  ze swoich obowiązków, a niewinne dziecko staje się ofiarą jego zaniedbań. Kiedy możliwe jest ograniczenie praw rodzicielskich? 

http://web7group.com/innowacyjne-sztucce-co-proponuja-producenci/ http://hcfsc.org/jak-dzialaja-lasery-kosmetyczne-i-medyczne/ gallbladdersymptoms.org