Według udostępnionych danych statystycznych, od 2000 roku liczba rozwodów wśród polskich małżeństw wzrosła aż o 44%. Z roku na rok coraz większa grupa małżonków spotyka się na sali sądowej, aby ostatecznie położyć kres swojemu małżeństwu. Niestety, definitywne zakończenie formalnego związku często oznacza walkę o majątek, władzę rodzicielską i alimenty. Co warto wiedzieć o procesie rozwodowym z orzekaniem o winie jednej ze stron? Sprawdź!

Pozew rozwodowy

Decyzję o obarczeniu winą za rozpad pożycia swojego partnera należy podjąć już na początkowym etapie postępowania, a dokładniej – w chwili przygotowywania pozwu. W dokumencie złożonym do właściwego sądu okręgowego powinno znaleźć się szczegółowe uargumentowanie takiej decyzji. W polskim prawie nie istnieje jednoznaczny spis kryteriów, które mogłyby przesądzać o tym, że winę za rozpad pożycia ponosi tylko jedna strona. Wśród najczęściej pojawiających się w pozwach argumentów wymienić możemy przemoc psychiczną i fizyczną, zdradę, nadużywanie alkoholu, uzależnienie od narkotyków i hazardu oraz niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny.

Walka na noże

Wnioskując o rozwód z orzekaniem o winie, należy liczyć się z długim i skomplikowanym postępowaniem. Aby sąd wydał sprawiedliwy wyrok, musi zgromadzić materiał dowodowy. Wiąże się to z koniecznością przesłuchania świadków i zbierania opinii biegłych. W niektórych przypadkach postepowanie może trwać kilkanaście miesięcy lub nawet dłużej.

Ogłoszenie rozwodu z orzeczeniem o winie jednej ze stron pociąga za sobą konsekwencje alimentacyjne. Poszkodowana strona   jest uprawniona do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych od swojego byłego współmałżonka przy spełnieniu określonych kryteriów. Kancelaria adwokat-katowice.pl udostępnia na swojej stronie więcej praktycznych informacji.

 

Comments are closed.